Moziki Congo - Amics del Congo

ONG d'amics de la R.D. del Congo

 

Benvinguts

al nou espai web de l'ONG

Què és MozikiCongo-Amics del Congo ?

És una ONG creada com a fruit de les inquietuds d’un conjunt de famílies, la majoria adoptants de nens i nenes de la República Democràtica del Congo, interessats en mantenir vincles d’ajuda i amistat amb la gent de la R.D .Congo

 


Com treballa la ONG MozikiCongo-Amics del Congo ?

Els objectius fonamentals de la nostra ONG:

1- Ajuda i atenció als menors de la RD Congo en termes amplis, tals com la sanitat, l’educació, l’alimentació, els apadrinaments, ja sigui directament o mitjançant altres organitzacions especialitzades en aquests temes.

2- Ajuda a la formació i capacitació socio-laboral de les dones, com ara la inserció i orientació laboral, tenir cura dels infants, etc.

3- Donar a conèixer la RD Congo, fent especial èmfasi en les qüestions culturals i socials, per tal d’apropar la realitat d’aquest país a la nostra societat.

4- Promoure trobades entre famílies que han acollit, adoptat o apadrinat infants de la RD Congo per tal de facilitar la seva integració en el nostre entorn i mantenir un contacte viu amb la realitat de la RD Congo, mostrant respecte i comprensió cap a la seva cultura.

 


Per què és important la feina que fa la ONG MozikiCongo ?

La ONG MozikiCongo representa una ajuda directa tant als nens i famílies com a les institucions amb recursos precaris.